Fundusze

 

Fundusze Europejskie

 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

Tytuł projektu: Innowacyjny zbiornik wielkogabarytowy typu AdBlu do magazynowania wodnego roztworu mocznika

Cele projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych i uruchomienie  na ich podstawie  do produkcji nowych, dotychczas nieprodukowanych  zbiorników wielkogabarytowy typu AdBlu do magazynowania wodnego roztworu mocznika  w oparciu o innowacyjną , metodę iniekcyjną RTM

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa względem innych firm. Rezultaty projektu zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej. Firma  odniesie korzyści poprzez dywersyfikacje produkcji oraz znaczący wzrost przychodów.

Wartość projektu ogółem: 7 313 867,82 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 3 865 052,10 zł

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ

Tytuł projektu: POPRAWA WARUNKÓW PRACY W FIRMIE EKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI ODPYLAJĄCO - ODCIĄGOWEJ OBRABIAREK CNC

 

 Formularz kontaktowy

 

Wyślij formularz by otrzymać więcej informacji lub bezpłatną wycenę. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!


Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >
Formularz kontaktowy